INTUIS COMPUTERS
Preduzeće za proizvodnju
i promet informatičke
opreme i informacioni
inženjering

Serdar Jola 4
11000 Beograd
Tel: +381 11 367 5660
Fax: +381 11 367 5990
E-mail: office@intuis.rs
Finansijski izveštaji >

PIB: 100037918
Maticni broj: 17132547
Šifra delatnosti: 30020

Findomestic Banka
240-0029122101500-12

NLB LHB Banka
260-0196010036386-58

 

Partnerstva

Intuis Computers je ovlašćeni COMPAQ Reseller računarske opreme i Allied Telesyn Authorised Reseller mrežne opreme za teritoriju SR Jugoslavije.

U ovome momentu, IntuIS sarađuje (uz ugovore o dugoročnoj saradnji) i sa više domaćih visoko školski ustanova i instituta.

IntuIS ima i uspešnu poslovnu saradnju sa nizom domaćih i stranih firmi iz domena informacionih tehnologija.

 

 
© Copyright Intuis & XemiComputers | All Right Reserved